Za pomocą naszego konwertera współrzędnych Beta można konwertować inne formaty, z których niektóre nie są (jeszcze) dostępne za pomocą naszego konwertera współrzędnych z Mapą i są w fazie testowej (beta).
Najpierw wybierz format wejściowy w pierwszym polu i wprowadź odpowiednie współrzędne w polu wejściowym. W zależności od wyboru układu współrzędnych podamy przykład, jak powinny lub muszą wyglądać współrzędne.

Następnie wybierz w drugim polu żądany format wyjściowy i kliknij na symbol kalkulatora w środku.
Teraz otrzymasz współrzędne lub wynik konwersji w drugim polu. Dodatkowo zobaczysz odpowiedni punkt na mapie.
W tym momencie możesz konwertować tylko pojedyncze współrzędne, a nie listy współrzędnych.
Współrzędne Długość geograficzna (Lon), Szerokość geograficzna (Lat)


umrechnen
przeliczyć na długość geograficzną (Lon), szerokość geograficzną (Lat)